Leveringsvoorwaarden

Op de levering van onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector van toepassing alsmede de landelijk opgestelde Normen voor Verantwoorde kraamzrog. Ook handelen wij naar het behaalde Certificaat van de stichting voor Borstvoeding. Wij werken volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ook zijn wij geregistreerd bij het KCKZ (kenniscentrum kraamzorg).

Indien u de kraamzorg wilt annuleren, wordt er 50,- euro in rekening gebracht, tenzij:

  • Er sprake is van verhuizing buiten het werkgebied van Kraamzorg Zelfstandig
  • De annulering om medische redenen noodzakelijk is.